Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové metody požární prevence za použití redukce kyslíku

Nové metody požární prevence za použití redukce kyslíku

Pořadatel

Druh akce
Seminář školení
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti požární bezpečnosti staveb a pracovníci HZS
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Bebčák PhD.,
Hlavní odborné téma – program akce
 Princip funkce redukce kyslíku,
 Konstrukce systému pro redukci kyslíku,
 Ekonomika a charakteristika prostorů pro chránění metodou redukce kyslíku,
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavním cílem semináře je seznámení posluchačů s novým schváleným systémem požární prevence Oxy Reduct. Jednám se o aktivní zabránění vzniku požáru pomocí redukcí kyslíku. Seznámení posluchačů s projekčními zásadami a možnostmi nové hasební technologie – snižování procenta kyslíku v chráněném prostoru a tím zabránění vzniku a šíření požáru