Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové povinnosti pro stavebníky - řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem

Nové povinnosti pro stavebníky - řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavebníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
přednáškové materiály k dispozici účastníkům na webu
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vladimír Plachý (Empla spol. s r.o.)
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lubomír Píša (KHS KHK), Ing. Martin Libotovský (KHS KHK, pracoviště Rychnov n.K.), Ing. Vladimír Plachý, Bc. Radomír Škoda (Empla AG spol. s r.o.), Libor Souček (Saint-Gobain Constuction Products CZ, a.s.divize Rigips)
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný seminář - program:
9,00 – 9,30 PREZENCE
9,30 – 12,50 ODBORNÝ PROGRAM

1) Nové povinnosti žadatelů o stavbu rodinných domů a bytových domů
• povinné posouzení záměrů k vyjmenovaným stavbám krajskou hygienickou stanicí
• požadavky na dokumentaci stavby
• měření hluku a opatření k ochraně stavby před hlukem
JUDr. Lubomír PÍŠA
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
pracoviště Hradec Králové, odbor správní, odborný rada - ředitel odboru
9,30 – 10,15 hod.

2) Praktické posuzování staveb určených pro bydlení
• příklady posuzování staveb
• nejčastější závady v předkládaných podkladech
• diskuse
Ing. Martin LIBOTOVSKÝ
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové , územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, oddělení hygieny obecné a komunální, odborný rada - vedoucí oddělení
10,15 – 11,00 hod.

3) Praktické zkušenosti z posuzování chráněných venkovních a chráněných vnitřních prostorů staveb
Ing. Vladimír PLACHÝ, Bc. Radomír ŠKODA
EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové
11,00 – 11,45 hod.

11,45 – 12,05 HOD. PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

4) Akustická kvalita a komfort vnitřního prostředí budov
Libor SOUČEK
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
12,05 – 12,50 hod.
12,50 - 13,10 hod.
Přístrojová technika Brüel a Kjaer pro měření hluku a vibrací

DISKUSE, ukončení akce
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

NOVÉ POVINNOSTI PRO STAVEBNÍKY - řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem
Dne 1.12.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Z novely č. 267/2015 Sb. vyplývá, že orgán ochrany veřejného zdraví posuzuje mimo jiné i záměry staveb rodinných domů a dalších objektů určených k trvalému obývání, nebo k dalším účelům, vyžadujícím vyšší stupeň ochrany před účinkem hluku a vibrací. Důraz je kladem zejména na řešení nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení, k výuce nebo pro zdravotnické či sociální účely z hlediska ochrany před účinky hluku a vibrací. Povinností stavebníka je, za pomoci projektanta, v případě překročení hygienických limitů hluku v zájmovém území stavby, navrhnout a realizovat hluková opatření.