Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové požadavky pro navrhování střech - revize ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla

Nové požadavky pro navrhování střech - revize ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla

Nové požadavky pro navrhování střech - revize ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla
 
Přednášející:
Ing. Lubomír Keim, CSc., doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Ivan Misar, Ph.D.
Anotace:
Návrhové české technické normy, výrobkové normy pro navrhování střech. Návrh revize ČSN 7301901-1 Navrhování střech - Obecná pravidla. Pravidla cechu KP.
Vývoj norem pro navrhování střech.
Program:
  • Soubor norem pro navrhování střech LK
  • Návrh revize ČSN 731901-1 IK
  • Pravidla cechu klempířů a pokrývačů SŠ
  • Pravidla ČHIS
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
20.10.2016
Čas konání:
14.00 – 18.00 hod.
 
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Ladislav Bukovský
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je hodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000815 Ing. Aleš Prause
2 0010865 Ing. Petr Malík
3 0004183 Ing. Zdeněk Jetmar
4 0010640 Ing. Jaroslav Holas
5 0009989 Ing. David Kupilík
6 0008456 Ing. Jaroslav Sedmidubský
7 0011477 Ing. Filip Pavelka
8 0010293 Petr Pospíchal
9 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
10 0013132 Ing. Vít Řezáč
11 0004017 Ing. Božena Rusová
12 0002410 Ing. Jan Mužík
13 0012136 Ing. Jiří Machálek
14 0009094 Petr Sládeček
15 0011755 Ing. Petr Sotona
16 0001510 Ing. Miloslav Blažej
17 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
18 0002314 Ing. Jan Voslář
19 0008349 Ing. Aleš Herold
20 0010480 Ing. Jitka Chrastilová
21 0007455 Ing. Martin Vinš
22 0012808 Ing. Pavel Slezák
23 0011070 Ing. Michal Čtrnáctý
24 0008667 Ing. Jan Havlíček
25 0001103 Ing. Luboš Kotlář
26 0010935 Ing. Róbert Ortančík
27 0010294 Ing. Petr Škola
28 0008374 Ing. David Vávra
29 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
30 0009428 Ing. Martina Karafiátová
31 0011622 Ing. Michal Kopecký
32 0011203 Ing. Eva Neumannová
33 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
34 0010081 Ing. Jana Gregorová
35 0009000 Ing. František Rulík
36 0009937 Ing. Jan Gregora
37 0012164 Lubomír Mrštný
38 0011474 Ing. Michal Přibyl
39 0009585 Ing. arch. Pavel Culek
40 0008523 Ing. Pavel Hroch
41 0010709 Ing. Karel Kuklík
42 0003733 Ing. Petr Novotný
43 0012201 Ing. Jana Pavlíková
44 0008668 Ing. Jindřich Kaas
45 0011315 Ing. Josef Vaňásek
46 0009260 Ing. Marek Vávra
47 0007108 Ing. Helena Okénková
48 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
49 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
50 0012866 Ing. Daniel Poláček
51 0011795 Ing. Marian Kováč
52 0011600 Ing. Patrik Škoch
53 0012785 Petr Tuček
54 0009422 Ing. Ludmila Pánková
55 0003423 Ing. Jiří Voslář
56 0007683 Ing. Pavel Burian
57 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
58 0004645 Ing. Libor Stamenovski
59 0007587 Ing. Milena Procházková
60 0010268 Ing. David Zákoutský
61 0012119 Ing. Michaela Hejtmánková
62 0012059 Ing. Vít Dolejší
63 0012965 Ing. arch. Martin Karhan
64 0012545 Ing. Milan Štochel
65 0010030 Ing. František Váňa
66 0001183 Ing. Zdeněk Kerner
67 0005135 Ing. Michal Ulmajer
68 0005044 Václav Drábek
69 0005102 Ing. Pavel Jelínek
70 0003025 Ing. Jiří Wurm