Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové trendy v akčních a požárně bezpečnostních prvcích vzduchotechniky a požárního větrání

Nové trendy v akčních a požárně bezpečnostních prvcích vzduchotechniky a požárního větrání

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, realizátoři, provozovatelé a investoři VZT soustav
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Stanislav Toman
Přednášející (pracoviště)
Ing. Stanislav Toman (Projektová kancelář ÚT+VZT, Praha), plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje), Ing. Filip Hajšo (Belimo)
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod do zabezpečení komponentů vzduchotechniky a požárního větrání proti účinkům požáru.
Klapky pro odvod kouře a tepla v single a multi provedení, legislativa a montáž.
Klapky pro odvod kouře a tepla z pohledu motorizace a řízení, trendy do budoucna.
Ventilátory pro systémy ZOKT, legislativa, instalace a rozdělení.
Požární větrání z pohledu státní správy HZS ČR, přístup k novým bezpečnostním trendům.
Požární klapky, základní rozdělení a druhy, systémy instalace, inovace.
Význam požárních klapek v budovách, jejich motorizace, správa a monitoring, začlenění do systému BMS.
Systémové řešení pro správu požárních klapek, praktické realizace.
Přínos nových technologií pro správu a ovládání akčních členů v systémech VZT.
Optimalizace provozních nákladů v systémech VAV.

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zařízení pro odvod kouře a tepla.
Požární ochrana vzduchotechnických systémů.
Trendy ve vzduchotechnických systémech.