Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové výrobky a nové možnosti řešení při zacházení s odpadními vodami

Nové výrobky a nové možnosti řešení při zacházení s odpadními vodami

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní a veřejná správa, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Plotěný
Přednášející (pracoviště)
Ing. Oldřich Pírek, ASIO, spol. s r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Bludy ve vodohospodářské praxi, jejich vznik a obrana proti nim – Ing. Roman Sládek
- jak vznikly a vznikají nesmyslné požadavky a jak se proti tomu bránit

Novinky v zákonech O vodách a O odpadech a v nařízeních vlády týkajících se hospodaření s odpadními vodami, jejich zpoplatnění, vypouštění odpadních vod a zacházení s kalem – Ing. Oldřich Pírek
- vyšel nový zákon O odpadech, připravuje se zákon O vodách a nová nařízení vlády. Mění se poplatková vyhláška, čímž se podstatně zpřísní požadavky na vypouštění odpadních vod - a hlavně se to všechno promítne i do poplatků za znečištění.

Praktická řešení konkrétních situací vycházející z nových legislativních požadavků – Ing. Karel Plotěný
- možné intenzifikace stávajících ČOV, nové možnosti odkanalizování pro malé obce, solitérní domy, dodatečné snížení hodnot dusíku a fosforu

AOX - staronové téma, kterému dala nová legislativa vážnost – Ing. Karel Plotěný
- jedním ze znečištění, na které se nová legislativa zaměřila, jsou AOX. O tom, kde a jak vznikají a jak se dají odstranit, bude výše uvedený příspěvek.

Novinky - řešení malých zdrojů zápachu, recyklace tepla z odpadních vod, atd. – Ing. Karel Plotěný
- novinky – výrobky a technologie připravené pro praxi pro rok 2016
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Stát potřebuje splnit sliby dané EU ohledně čistoty vod a naplnit měšec, a tak jednou z možností je zpřísnit předpisy a vybrat více za vypouštění odpadních vod. O tom, jak se vyhnout pokutám a zvýšeným poplatkům (zejména za dusík, fosfor a AOX) nebo jak alespoň zmírnit dopady nové legislativy, je tento seminář.