Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Jaroslav Nietscheová, promovaný právník, Povodí Vltavy, Praha, JUDr. Václava Koukalová
Hlavní odborné téma – program akce
Cíle novelizace vodního zákona (odstranění nedostatků na úseku ochrany vod a vodního hospodářství, snížení administrativní zátěže podnikatelů apod.).
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vodní zákon a vzájemný vztah vodního a stavebního zákona.