Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVELA ZÁKONA 309/2006 A NOVÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY V BOZP NA STAVENIŠTI

NOVELA ZÁKONA 309/2006 A NOVÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY V BOZP NA STAVENIŠTI

Druh akce
SEMINÁŘ
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavebníci, koordinátoři BOZP, zhotovitelé, technici BOZP
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Návrh novely zákona č.309/2006 Sb.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Bc. Vladimír Mílek
Přednášející (pracoviště)
Bc. Vladimír Mílek (Společná Vize o.s.) Mgr. Svatava Hrubá (Arrano Group s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
ZMĚNY V RÁMCI NOVELY:

• vzdělávání odborně způsobilých osob a jejich kvalifikace
• nové požadavky na přípravu stavby a činnost koordinátora BOZP pro zadavatele
• nové povinnosti koordinátora BOZP v přípravě a realizaci
• minimální požadavky na zpracování plánu BOZP
• pokuty a sankce ze strany kontrolních orgánů na všechny účastníky výstavby
• a mnoho dalších změn
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Novela zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, nové povinnosti účastníků výstavby v BOZP