Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Novela zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Novela zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, stavební veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
Bude upřesněno v rámci pozvánky
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář si klade za cíl prezentovat stavební veřejnosti obě novely zákonů tak důležitých pro rezort stavebnictví.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon 137/2006 Sb. - Současná neutěšená situace v rezortu stavebnictví je dávána rovněž do souvislosti se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Původním záměrem zákona při přípravě v roce 2006 bylo vymýtit korupci. V roce 2008 a následujících letech však postihla ČR finanční a ekonomická recese, která způsobila pokles stavební produkce o cca 25%. Vedlejším důsledkem recese byl i výrazný pokles cen projektových a realizačních prací, snížení kvality uvedených prací a pokles standardů staveb. Dochází také ke kriminalizaci veřejných zadavatelů, kteří potom nejsou ochotni a možná i schopni využít na maximum finanční zdroje z EU. Tímto stavem nejvíce trpí rezort stavebnictví, který očekává nápravu tohoto stavu i ve formě novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách._______
Zákon 100/2001 Sb. - V současné době končí práce na novele zákona č. 100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv EIA). Novela byla vyvolána výsledky řízení před Evropskou komisí, která vytýká ČR porušení Smlouvy o fungování EU při aplikaci uvedeného zákona. Požadavky komise však překračují rámec směrnice 2011/92/EU. Novela zákona však může zásadním způsobem ovlivnit přípravu staveb tím, že výrazně prodlouží a zkomplikuje správní řízení. Pokud nebude novelou zákona dosaženo základního cíle - spojování posuzování vlivu záměrů na životní prostředí s procesním řízením o povolení staveb, budou i nadále přetrvávat překážky, které výrazně negativně ovlivňují investiční výstavbu.