Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, stavební veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová MMR ČR
Hlavní odborné téma – program akce
Dude upřesněno v rámci pozvánky
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon (SZ) je účinný od 1.1.2007. Hlavním cílem tohoto SZ bylo vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, založených na harmonizaci a rovnováze podmínek hospodářského rozvoje, životního prostředí a sociální soudržnosti obyvatel v území. Těžiště procesu ochrany veřejných zájmů bylo přesunuto do sféry územního plánování. Ve stavebním řízení pak došlo při povolování staveb k výrazné liberalizaci. Dalším cílem bylo zjednodušení správních postupů.
Očekávání odborné i laické veřejnosti, že příprava a realizace staveb se zjednoduší a zrychlí, se nenaplnila. Novela SZ má zjištěné nedostatky napravit.