Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona o pozemních komunikacích

Novela zákona o pozemních komunikacích

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu, Odbor pozemních komunikací MD ČR
Hlavní odborné téma – program akce
1. Dosavadní právní úprava a představení schválené novely zákona o pozemních komunikacích účinné od 31.12.2015.
2. Přehled hlavních změn v novele zákona o PK – rozšíření ochrany veřejně přístupných účelových komunikací, změny v nakládání s odtaženými motorovými vozidly a autovraky, změny ve vymezení stavby PK a jejího vlastnictví, vymezení správy PK a správce PK, změny v kategorizaci dálnic a silnic a další.
3. Rozbor jednotlivých bodů novely a jejich dopadů do praxe při výkonu správy pozemních komunikací obcemi všech stupňů.
4. Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální novelou zákona o pozemních komunikacích (PK), která vyšla ve Sbírce pod číslem 268/2015 Sb. Výklad bude zaměřen na změny provedené touto novelou a na jejich praktické dopady. Novela nabyla účinnosti 31.12.2015.