Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Ludmila Žaludová - členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodách, členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Ludmila Žaludová - členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodách, členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Hlavní odborné téma – program akce
práva a povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací
práva a povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací
práva a povinnosti odběratelů
zpřesnění základních pojmů,
žádost o povolení k provozování
nový pojem odborný zástupce
elektronické předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
nově zavedená povinnost vlastníkům VaK vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu
písemné dohody mezi vlastníky provozně souvisejících VaK
zákonné náležitosti dohod mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací
omezení dodávek vody, změny podmínek pro výměnu vodoměru
právo na vodné a stočné v případě povinnosti veřejné služby
měření množství dodané pitné vody a odvádění OV
smlouvy s odběrateli – zákonné náležitosti nových odběratelských smluv, úpravy stávajících smluv s odběrateli
změny, které přinesla vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník