Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce

Novinky v navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na skleněné konstrukce

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, statici, doktorandi, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Wald, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Prof. Ing. F. Wald, CSc., prof. Ing. J. Macháček, DrSc., doc. Ing. M. Eliášová, CSc., doc. Ing. P. Kuklík, CSc., Ing. M. Netušil, Ph.D., Ing. M. Jandera, Ph.D., doc. Ing. P. Ryjáček, Ph.D., Ing. K. Horová, Ing. K. Machalická
Hlavní odborné téma – program akce
Současný stav norem v oblasti navrhování ocelových, skleněných a dřevěných konstrukcích. Výpočet nosných konstrukcí z vrstvených skel. Zábradelní konstrukce ze skla a jejich návrh. Nosné lepené spoje a jejich použití pro konstrukce ze skla. Nosné lepené spoje a jejich použití pro konstrukce ze skla. Návrh izolačních dvojskel na účinky klimatických zatížení. Hybridní konstrukční prvky kombinující sklo s jinými materiály. Návrh velmi štíhlých vzpínadlových sloupů. Pokročilé návrhové modely styčníků. Modely požáru v tunelech. Tenkostěnné vaznice za požáru.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář shrne současný stav problematiky v navrhování ocelových, skleněných a dřevěných konstrukcí v Evropských normách. V oblasti navrhování konstrukcí ze skla se zaměří na problematiku vrstvených skel a jejich chování při zatížení s ohledem na délku trvání zatížení a teplotu. Reálné použití bude ukázáno v případě návrhu zábradelních skleněných konstrukcích. Další příspěvky představí využití polymerových lepidel pro nosné spoje konstrukcí ze skla, praktickou ukázku návrhu izolačních dvojskel a výzkum hybridních konstrukčních prvků, které propojují sklo s jinými materiály. Ve druhé části bude seminář zaměřen na vybraná témata z oboru ocelových konstrukcí – štíhlé vzpínadlové sloupy, pokročilé návrhové modely pro styčníky konstrukcí, modely požáru v tunelech a návrh tenkostěnných vaznic za požáru.