Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v oblasti konstrukce železničního svršku

Novinky v oblasti konstrukce železničního svršku

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizování inženýři a technici v oboru železničních a dopravních staveb, pracovníci investorů, projektanti a provozní pracovníci zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Hana Krejčiříková, SCc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT Praha, FAST, Katedra železničních staveb
Hlavní odborné téma – program akce
1. Novinky v oblasti pevné jízdní dráhy v zahraničí, současné trendy, nově zaváděné a vyvíjené konstrukční systémy, porovnání se stavem na domácí železniční infrastruktuře
2. Novinky v oblasti upevnění kolejnic: výsledky výzkumu a vývoje v zahraničí a u nás, porovnání výsledků sledování provozního chování různých typů kolejnicového upevnění, metody měření a hodnocení parametrů, zásady pro správnou instalaci a údržbu, odstraňování závad.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výzkum a vývoj v oblasti konstrukcí železničního svršku přinášejí nové poznatky a inovace, zaváděné do provozu. Je proto účelné, seznamovat pracovníky investorů, projektantů i zhotovitelů v oblasti práce na železniční dopravní cestě, s těmito novinkami i se změnami, které jejich používání přináší do každodení stavební praxe.