Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v požárních předpisech a současný stav požární bezpečnosti staveb

Novinky v požárních předpisech a současný stav požární bezpečnosti staveb

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
kpt. Bc. Vítězslav Šolc, DiS. - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Hlavní odborné téma – program akce
NOVINKY V POŽÁRNÍCH PŘEDPISECH A ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Předmětem 1. části přednášky bude výklad výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence ve vazbě na jednotlivé právní předpisy (zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci, stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zejm. vyhláška o dokumentaci staveb)
2. část přednášky bude věnována náležitostem požárně bezpečnostních řešení, opakujícím se nedostatkům v předkládaných požárně bezpečnostních řešeních.