Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, POZEMNÍ KOMUNIKACE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, POZEMNÍ KOMUNIKACE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Blažek, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Určení druhu komunikace
2. Projektování nových komunikací
3. Účastníci řízení
4. Technické parametry
5. Vyvlastnění
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nový občanský zákoník (NOZ) a pozemní komunikace - vlastnické právo k pozemku a stavbě, právo stavby, služebnosti, reálná břemena, držba, nezbytná cesta, přístup a příjezd. Určení druhu komunikace - pasporty komunikací. Projektování nových komunikací - stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace stávajících komunikací, oprava a údržba komunikací, součást a příslušenství komunikací. Účastníci řízení - správní orgány, dotčené osoby, ostatní účastníci řízení, řízení o určení právního vztahu, právo obecného užívání účelové komunikace. Technické parametry místních a účelových komunikací - obecné užívání komunikací, vznik (doba) místní komunikace před 1. 4. 1997, protlaky, přechody, mosty atd., výslechy svědků. Řízení o omezení veřejného přístupu. Zřizování věcných břemen - služebností, reálných břemen. Vyvlastnění - právní předpisy - kdy nelze vyvlastnit = stávající stavbu, = novou stavbu, vztah k územnímu nebo regulačnímu plánu, zřízení komunikace na cizím pozemku. Kdy nelze navrhnout a provést vyvlastnění nebo omezení vlastnických práv. Diskuse, dotazy.