Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě

Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, pracovníci státní správy a samosprávy, vlastníci, investoři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Alena Bányaiová, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Bányaiová, CSc., advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Nová právní úprava uzavírání smluv a realizace závazkových vztahů se zaměřením na závazky založené smlouvou o dílo a její využití ve stavebnictví
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nová právní úprava uzavírání smluv a realizace závazkových vztahů se zaměřením na závazky založené smlouvou o dílo a její využití ve stavebnictví