Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový OZ ve stavební praxi - zkušenosti

Nový OZ ve stavební praxi - zkušenosti

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen pro širokou stavební veřejnost - členy ČKAIT (projektanty, zhotovitele, TDS....), stavební úřady, investory (kraje, města, obce...).
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
Bude upřesněno v rámci pozvánky
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno v rámci pozvánky.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 89/2012 – nový občanský zákoník (NOZ). Přinesl pro stavební veřejnost celou řadu nových a převratných zásad, na které jsme v minulosti nebyli zvyklí. Zároveň téměř po dvou letech používání může stavební veřejnost zhodnotit jeho přínosy i negativa.