Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH A PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Zrušení obchodního zákoníku a zákon o obchodních korporacích; (2) Zákon o obchodních korporacích – moderní pojetí a systematika; (3) Správa obchodních korporací; (4) Typy obchodních korporací; (5) Přizpůsobení se nové právní úpravě; (6) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích ve vztahu k podnikání v oblasti stavebnictví, zejména s konsekvencemi, které tato změna přináší, a s povinnostmi, které z ní pro dotčené osoby plynou.