Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Blanka Hanzelová, specialistka
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Základní pojmy
2. Nová procedurální pravidla
3. Nabídky
4. Zvláštní postupy zadávání
5. Nová pravidla ochrany
6. Pravidla řízení
7. Přechodná pravidla
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Směrnice EU uložily našemu státu přijmout novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek a výkonu dohledu nad ním. Od roku 2016 proto nabude účinnosti zcela nový zákon o veřejných zakázkách.
Vzdělávací program vás seznámí s novými pravidly v postupech zadavatelů, dodavatelů i orgánu dohledu, na jejich vzájemné souvislosti a předpokládané výkladové problémy. Nová pravidla propojena s dosavadní praxí (výkladovou a aplikační) a především vaší vlastní každodenní zkušeností budou náplní užitečně stráveného dne.
Základní tematické okruhy:
- Základní pojmy a změny v jejich obsahové náplni oproti dosavadnímu stavu.
- Nová procedurální pravidla pro zadávání veřejných zakázek v jednotlivých zadávacích řízeních.
- Nové požadavky na uzavírání, uveřejňování, obsahovou stránku a ukončování účinnosti smluv na veřejné zakázky a koncese.
- Nová pravidla horizontální kooperace zadavatelů.
- Nabídky – postupy při jejich sestavování a hodnocení, kritéria hodnocení.
- Zvláštní postupy zadávání a možnosti jejich využití.
- Nová pravidla ochrany proti postupu zadavatelů.
- Pravidla řízení před orgánem dohledu, správní delikty.
- Přechodná (temporální) pravidla.
Diskuse, dotazy.