Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, provozovatelé, studenti, ...
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník referátů(tištěný+CD)
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČSSI-Česká společnost vodohospodářská
Přednášející (pracoviště)
lektoři z MZe, MŽP, MMR, BVK, VEOILA, atd.
Hlavní odborné téma – program akce
Koncepce regulace oboru vodovodů a kanalizací;
Ekonomické zhodnocení dopadů realizace plánu obnovy do cen vodného a stočného;
Plány obnovy vodovodů a kanalizací;
Generely odvádění odpadních vod, řešení srážkových vod, obnova kanalizační sítě;
Systematická obnova a ochrana zdrojů podzemních vod;
Program koncepčního řešení oblastí s nedostatky v zásobování pitnou vodou v období sucha 2015;
Obnova odlehčovacích komor, možnosti finančních zdrojů;
Uplatnění moderních technologií a materiálů;
Nová legislativa.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Koncepce a možnosti financování programu obnovy vodovodů a kanalizací;
Příprava realizace opatření na zmírnění sucha – UV č. 520/2015;