Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obvodové pláště a stavení fyzika

Obvodové pláště a stavení fyzika

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, studenti, ...
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník na CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Josef Oláh, Ph.D. - STU Bratislava, doc. Ing. Zbyněk Svoboda, Ph.D. - FSv ČVUT, Ing. Marek Novotný, Ph.D. FA ČVUT, Ing. Antonín Parys – soudní znalec, Ing. Ladislav Bukovský - soudní znalec
Hlavní odborné téma – program akce
Vývoj stavebně fyzikálních požadavků na stavební konstrukce, na Slovensku, v Čechách a na Moravě, Současný stav výpočetní metodiky, resp. tepelně technických výpočtů v praxi stavebního inženýra, Přestavení elektronického sledovacího a kontrolního systému stavební fyziky - PEKAMSIS, Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch, Zkušenosti znalce při řešení problematiky vad a poruch objektů klasifikovaných jako pasivní, ...
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Fasády a obálkové konstrukce obecně jsou konstrukce, které kromě toho, že musí splňovat náročná estetická kriteria, musí splňovat řadu dalších požadavků, aby stavba jako celek fungovala a provoz byl ekonomický. Jde zároveň o část stavby, kde se vyskytují poruchy, které pak zhoršují možnosti jejího užívání a současně jsou problémem i z hlediska životnosti a zvýšených provozních nákladů.