Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ocelové materiály pro výstavbu PZ; vznik geometrických plánů se zaměřením na vymezení rozsahu věcného břemene

Ocelové materiály pro výstavbu PZ; vznik geometrických plánů se zaměřením na vymezení rozsahu věcného břemene

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
svařeč, svařečský dozor, technolog
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Crha, CSc. ; Ing. Jiří Štěpánek
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Crha, CSc. ; Ing. Jiří Štěpánek
Hlavní odborné téma – program akce
Volba materiálu pro ocelové trubky, její hlavní důvody a z toho plynoucí požadavky.
Hlavní typy používaných ocelí a jejich základní vlastnosti.
Způsoby výroby ocelových trub a jim odpovídající užitné vlastnosti a typické defekty. Zkoušení trub a potrubí
Geometrický plán, jako součást právních listin
- věcné břemeno k ose sítě - ochranné pásmo
- podklady pro zpracování GP
- terénní práce
- zpracování výsledků zeměměřických činností
- druhy katastrálních map
- hranice parcel s vyjádření přesnosti
- náležitosti GP, ZPMZ
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ocelové materály pro výstavbu PZ
Geometrický plán jako součást právních listin