Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec, předseda subkomise TNK 97
Hlavní odborné téma – program akce
1. Společné stanovisko MMR ČR, MPO ČR a ÚNMZ
2. Aktivní hromosvody
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Bližší vysvětlení problematiky ochrany před bleskem na základě vydání nového společného stanoviska MMR ČR, MPO ČR a ÚNMZ. Problematika ochrany před bleskem je v tomto dokumentu uceleně a srozumitelně vysvětlena.