Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana, závady a životnost konstrukčních materiálů z požárního hlediska

Ochrana, závady a životnost konstrukčních materiálů z požárního hlediska

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
Přednášející (pracoviště)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
Právní předpisy v oblasti požární ochrany materiálů.
Požární ochrana nosných konstrukcí pomocí obkladových materiálů.
Protipožární nástřiky, omítky, obednění, obetonování atd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ochrana, závady a životnost konstrukčních materiálů z požárního hlediska.
Seminář je pořádán ve spolupráci s PKPO (Profesní komora požární ochrany).