Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze na D3 - úsek Veselí nad Lužnicí - Ševětín

Odborná exkurze na D3 - úsek Veselí nad Lužnicí - Ševětín

DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ KE STAVBĚ ČÁSTI DÁLNICE D3 A ČÁSTI STAVBY IV. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU
V ÚSEKU VESELÍ NAD LUŽNICÍ – ŠEVĚTÍN
Program:
14,00 – 14,30: příjezd účastníků, občerstvení
14,30 – 14,50: zahájení
14,50 – 15,30: prohlídka zasazení liniových staveb do krajiny z nejvyššího patra obilního sila (výška 54 metrů, 260 schodů event. průmyslový výtah pro 2 osoby) nebo prohlídka projektů a vizualizace staveb
15,30 : Informace zástupců projektantů a zhotovitelů k liniovým stavbám. Diskuse k problematice těchto staveb s možností prohlídky některého ze stavebních objektů
17,00: Občerstvení spojené s neformální besedou k uvedené problematice s vystoupením hostů
Předpokládaný konec akce v 18,00 hod.
Přihlášky do 14.9.2016:
Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 602 151 912, starosta@obecdynin.cz
nebo
ČKAIT - možnost přihlášení prostřednictvím této stránky.
Pozvánka v příloze.
Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Pozn.:
Doprava vlastní.
Příjezd na akci po silnici I/3 Veselí nad Lužnicí – České Budějovice (sjezd na silnici III/1555 směr Dynín, nebo na silnici III/1558 směr Bošilec). Parkování vozidel na parkovišti před vjezdem do firmy ZS Dynín a. s. (obilní silo)

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0100070 ;Ing. Josef Maroušek
2 0102359 Bc. Josef Maroušek
3 0102368 Jan Holinka
4 0102112 Ing. Daniel Kadlec
5 0100044 Ing. Zdeněk Levý
6 0101296 Ing. František Sedláček
7 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
8 0101058 Otakar Dosbaba
9 0100977 Ing. Břetislav Nechvátal
10 0100374 Petr Krpata Dis.
11 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
12 0100231 Ing. František Hladík
13 0101537 Ing. Radek Lukeš
14 0102383 Jan Hájek
15 0100031 Ing. Jan Kocmich
16 0100900 Jan Šulista
17 0601514 Ing. Jiří Škrabka