Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpady nejen stavební - jejich užití, recyklace a likvidace

Odpady nejen stavební - jejich užití, recyklace a likvidace

Druh akce
8. ročník semináře v rámci doprovodného programu FOR ARCH
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní správa, hygienické stanice, stavební profese, studenti, výzkumní pracovníci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Mikula
Přednášející (pracoviště)
budou upřesněni
Hlavní odborné téma – program akce


Seminář je pořádaný pořádaný ve spolupráci redakce časopisu Build Info, TZÚS Praha s.p., ABF a.s. Praha a ČVUT Praha se bude konat v rámci doprovodného programu mezinárodní výstavy FOR ARCH, FOR WASTE 2016 na výstavišti PVA v Praze - Letňanech.

datum konání: 20. září 2016 9:00 hod. – 13:00 hod.


1. úvodní slovo – Ing. Alexander Šafařík –Pštrosz, ředitel TZÚS Praha, s.p.

2. Oběhové hospodářství a stavební odpady. Přeměna odpadů na zdroje - Ing. P. Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

3. Problematika hluku a protihluková opatření. Měření hluku. Příklady z praxe. Soužití sousedů. Legislativa -Ing. Rubáš, Ph.D., TZÚS Praha, s.p.

4. Biologicky rozložitelný odpad – povinnost třídění ( občané, stravovací zařízení) - Ing. Petra Ševčíková, Hygienická stanice hlavního města Prahy

5. Realizované úseky silnic 2. a 3. třídy s větším množstvím R materiálu v konstrukčních vrstvách vozovek - Ing. Petr Mondschein, Ph.D., ČVUT Praha

6. Praktické využití vláknobetonu s vlákny Forta-Ferro při betonáži mostních dilatačních závěrů - Doc. Ing. Jan Vodička, CSc. a Ing. Pavel Fidranský, CSc., ČVUT Praha

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odpady a další aspekty ovlivňující životní prostředí a pohodu bydlení