Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost autorizovaných osob.

Odpovědnost autorizovaných osob.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petra Bartoníčková, správce pojištění GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Škoda, újma, pojistná událost dle NOZ
2. Pojištění profesní odpovědnosti, připojištění
3. Škody a jejich likvidace – jak postupovat, …

Účastníci semináře mohou kdykoli v průběhu semináře vznášet dotazy a vše konzultovat. Každý účastník obdrží prezentaci v tištěné podobě.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámení účastníků s charakteristikou odpovědnosti AO a jejich povinném pojištění. Hlavním tématem semináře bude prezentace pojištění profesní odpovědnosti AO novou pojistnou smlouvou mezi pojistitelem ČSOB Pojišťovnou a pojistníkem ČKAIT.