Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost autorizovaných osob a jejich pojištění

Odpovědnost autorizovaných osob a jejich pojištění

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petra Bartoníčková, správce pojištění GrECo JLT Czech Republic
Hlavní odborné téma – program akce
1..Charakteristika odpovědnosti AO (kdy odpovídají/neodpovídají)
2..Nová pojistná smlouva (charakteristika rozsahu pojištění)
3. Záležitosti související s uplatněním škody
4. Příklady škod a jejich likvidace
5. Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámení účastníků s charakteristikou odpovědnosti AO a jejich povinném pojištění. Hlavním tématem semináře bude prezentace pojištění profesní odpovědnosti AO rámcovou pojistnou smlouvou mezi pojistitelem ČSOB Pojišťovnou a pojistníkem ČKAIT.