Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ODPOVĚDNOST A ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ VE STAVEBNICTVÍ

ODPOVĚDNOST A ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; statutární zástupci stavebních společností, autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Aleš Eppinger (advokát, partner poradenské skupiny Schaffer & Partner)
Hlavní odborné téma – program akce
• povinnost péče řádného hospodáře - vysvětlení principu odpovědnosti za škodu vzniklou společnosti
• tzv. pravidlo podnikatelského úsudku (business judgement rule) a odpovědnost s tím spojená
• rozložení odpovědnosti
• možnosti uplatnění nároku na náhradu škody společníkem
• odpovědnost v případě neoprávněného vyplacení podílu na zisku
• dohoda o vypořádání újmy - možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy
• ručení v případě insolvence společnosti
• právnická osoba coby statutární orgán – kdo nese odpovědnost?
• Jakým způsobem se mění úprava smlouvy o výkonu funkce v zákoně o obchodních korporacích?
• Jak musím upravit svoji stávající smlouvu o výkonu funkce, abych za svoji činnost dostal i po 01.01.2014 odpovídající odměnu?
• Bude mi po 01.01.2014 vyplácena odměna, i pokud nemám uzavřenou smlouvu o výkonu funkce?
• Jaké finanční postihy na vyplacené odměně mi hrozí v souvislosti s insolvenčním řízením?
• Připouští zákon o obchodních korporacích souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru?
• Jakým způsobem lze řešit souběh funkce statutárního orgánu s pracovním poměrem?
• Diskuse (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon o obchodních korporacích je revoluční z hlediska nové úpravy povinností členů orgánů obchodních společností i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Nové soukromé právo dále klade důraz na pravidla „corporate governance“, tj. dobré správy společnosti. Proto by měl být každý minulý, stávající i budoucí člen statutárního orgánu společnosti dostatečně informován o dosud neznámých rizicích, které nová právní úprava přináší.