Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odvodnění a stabilita velkých svažitých území

Odvodnění a stabilita velkých svažitých území

Pořadatel

Druh akce
seminář s exkurzí
Trvání
3 1/2 dne
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
VS, GEO, MI
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
projekty zpracované spol. KO-KA s.r.o.
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ing. Štěpán Moučka - AI č. 0000638
Přednášející (pracoviště)
ing. Jan Řehoř - AI č. 0008823
Hlavní odborné téma – program akce
Výpočtové metody při řešení stabilitních úloh - ing. Michal Sedláček - AI č. 0008812
Návrhy řešení odvodnění ve specifických podmínkách velkých svažitých území - ing. Štěpán Moučka - AI č. 0000638
Náplň projektové dokumentace v jednotlivých stupních jejího zpracování - ing. Jan Řehoř - AI č. 0008823
Rizika a ekonomické vyhodnocování návrhu řešení - ing. Lubomír Kučera - AI č. 0005511
Exkurze v terénu
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odvodnění a stabilita velkých svažitých území
Řešení stabilitních otázek s ohledem na hydrogeologické poměry ve velkých svažitých územích.
Koncepční řešení liniových staveb v takovýchto podmínkách.