Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Okresní hospodářská komora Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc

Adresa
Tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc
Zástupce
PhDr. Radim Kašpar - ředitel
Telefon
585 225 231
Email
info@hkol.cz
www
http://www.hkol.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR