Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Druh akce
Konference
Trvání
1,5 dne
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti, realizační a prodejní firmy, správci BD, atd..
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník tištěný s kódem ISBN, CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
TZÚS, a. s., VÚPS, s. r. o.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Keim, CSc. - VÚPS, s. r. o.;Ing. Alexander Šafařík Pstrosz - TZUS, a. s.; Doc. Ing. Šárka Šilarová- Fakulta Stavební Praha, CSc., Ing. Jiří Stránský - IKATES, s.r.o.;Ing. Šárka Janoušková - IC CKAIT,
Hlavní odborné téma – program akce
1. Změny legislativy a norem
2. OV a jejich komponenty
3.Příprava stavby - úloha projektanta . zabudování výrobku
4. Vnitřní prostředí budov
5.OV ve stávajících budovách - údržba, repase, připojovací spára
6.Vady a poruchy OV - příčiny a odstraňování
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Otvorové výplně stavebních konstrukcí od jejich výroby až po zabudování - repase starých OV.