Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Petr Lněnička – oceněný ministrem zdravotnictví (bezbariérové řešení staveb)

Petr Lněnička – oceněný ministrem zdravotnictví (bezbariérové řešení staveb)

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 12.) ve Španělském sále Pražského hradu byly tradičně předány Výroční ceny ministra zdravotnictví za rok 2015.

Jedním z vyznamenaných byl Petr Lněnička oceněn za mimořádné zásluhy v oblasti odstraňování architektonických a dopravních bariér pro zrakově postižené.
Více informací naleznete v Tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ČR.

Petr Lněnička má lví podíl na zpřístupňování dopravních prostředků zejména lidem se zrakovým postižením. Jeho zásluhou například řada tramvají a autobusů v České republice hlásí cestujícím, o jakou linku se jedná a kam jede. Naše republika se tím stala příkladem i pro mnohé jiné země.

Pan Petr Lněnička zajišťuje pro autorizované osoby pravidelné konzultace na téma Bezbariérové řešení staveb, které se konají ve středu každý lichý týden v domě ČKAIT v Praze, Sokolská 15 (objednání u Mgr. Stropkové, estropkova@ckait.cz).