Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pohledové betony

Pohledové betony

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jana Margoldová, CSc, Ing. Milada Mazurová
Hlavní odborné téma – program akce
• Technologie, požadavky
• Zahraniční realizace
• Požadavky, příklady chyb
• Zahraniční směrnice
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz se zabývá problematikou: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.