Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pohledové betony

Pohledové betony

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová
Hlavní odborné téma – program akce
- Technologie, požadavky
- Zahraniční realizace
- Požadavky, příklady chyb
- Zahraniční směrnice
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz se zabývá problematikou pohledových betonů: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.