Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce

Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce

Druh akce
Kurz
Trvání
50 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Energetičtí poradci, obce, města, projektanti, studenti, podnikatelé v energetice, absolventi základního vzdělávacího kurzu a další zájemci
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Energy Centre České Budějovice
Přednášející (pracoviště)
viz. program
Hlavní odborné téma – program akce
Program kurzu:

15. září 2015
8:30 – 9:00 Úvod a uvítání
Mgr. Ivana Klobušníková, ECČB

9:00 – 10:30 Platná legislativa ČR a EU týkající se zateplování a energetiky budov
Ing. Tripes, TZÚS České Budějovice

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:45 Hospodaření s energií do roku 2020, vliv činnosti člověka na zemské klima – globální i lokální
RNDr. Jan Pokorný CSc., ENKI o.p.s., Třeboň

11:45 – 12:45 Stavební fyzika III.
Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

12:45 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:45 Nové poznatky v oblasti zateplování budov – materiály a technologie
Ing. Jiří Veselý, ECČB

15:45 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:00 Více o Feng shui a bydlení
Mgr. Irena Kovářová, A-Spektrum s.r.o

16. září 2015
8:30 – 10:00 Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny, palivo pro spalovací motory
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc., FS ČVUT Praha

10:00 – 11:15 Bioplyn – novinky ve výrobě a využívání
Ing. Miroslav Kajan, ČOV Třeboň

11:15 – 11.30 Přestávka

11:30 – 12:45 Průmyslová energetika
Přednášející v jednání

12:45 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:15 Více o malých vodních elektrárnách
Ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:30 Fotovoltaika – co nového?
Prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., FEL ČVUT Praha


17. září 2015
Odborná exkurze do Horního Rakouska


6. října 2015

8:30 – 10:00 Jak správně komunikovat během energetického poradenství
Dan Moravec, Český rozhlas

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 11:45 Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu pomocí tepelných čerpadel
Ing. Josef Slováček, Asociace pro využití TČ

11:45 – 12:45 Oběd

12:45 – 13:45 Využití dešťové vody II.
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband

13:45 – 14:30 Aktuální dotace na OZE a úspory energií v Horním Rakousku
Franz Mitmasser, O.Ö. Energiesparverband

14:30 – 14:45 Přestávka

14:45 – 15:45 Dotace na OZE a úspory energií využitelné v ČR
Ing. Zdeněk Krejčí, ECČB

15:45 – 16:15 Aktuální výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy, připojování zařízení na využití OZE do sítě
Tomáš Kubín, E.ON

16:15 – 17:00 Nové zkušenosti s využitím metody EPC v ČR
Zástupce SEVEn

7. října 2015
8:30 – 10:30 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie včetně legislativy po roce 2020 (nové trendy v navrhování budov – koncepce, materiály a technologie)
Ing.arch. Mojmír Hudec, Ateliér Elam

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:15 Novinky v oblasti vytápění a ohřev užitkové vody I.
Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 15:15 Novinky v oblasti vytápění a ohřev užitkové vody II.
Ing. Roman Vavřička, PhD., FS ČVUT

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:30 Větrání, rekuperace a teplovzdušné vytápění II.
Ing. Zdeněk Zikán, Atrea s.r.o.

8. října 2015
8:30 – 9:15 Chlazení budov II.
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha

9:15 – 10:00 Energetická náročnost budov II. – legislativa a metodika
Ing. Miroslav Urban, PhD., FSv, ČVUT Praha

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 12:15 Domácí elektrospotřebiče a osvětlení II. (možnosti jak snižovat energetickou náročnost)
Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., FEL ČVUT Praha

12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 15:15 Nové poznatky v solární termice
Přednášející v jednání

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 17:00 Více o větrných elektrárnách
Zástupce ČSVE


3. listopadu 2015
Závěrečné zkoušky a slavnostní předání certifikátů
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci Pokračujícího vzdělávacího kurzu pro energetické poradce budou více do hloubky seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, obnovitelných zdrojů energie a dotací. Po absolvování kurzu budou schopni poskytovat energetické poradenství a kurz bude vhodným odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci a jeden den bude věnován odborné exkurzi do Horního Rakouska.