Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pokrokové betonové konstrukce

Pokrokové betonové konstrukce

Druh akce
přednáška
Trvání
2
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, zhotovitelé, studenti inženýrského stavitelství
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČVUT - FSv
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. - "Metrostav" a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
Hlavní odborné téma – program akce
Betonové popř. hybridní ocelobetonové konstrukce
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výstavba betonových konstrukcí se v poslední době velmi změnila. Důvody lze hledat ve 3 oblastech: vývoji nových materiálů, vývoji v oblasti technologie výstavby a vývoji nových návrhových a výpočtových metod. Předmětem přednášky bude tento vývoj s ilustrací na příkladech realizovaných staveb.