Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Politika architektury a stavební kultury

Politika architektury a stavební kultury

Vláda dne 14. ledna 2015 schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Bližší informace na:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy…