Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Polský svaz inženýrů a techniků stavebnictví

Polský svaz inženýrů a techniků stavebnictví

POLSKI ZWIAZEK INŽYNIEROW I TECHNIKOW BUDOWNICTWA
Adresa
Ul. Świętokrzyska 14a 00-050 Warszawa Polska
Zástupce
Ryszard Trykosko - předseda
Telefon
+48 22 826-14-22
Email
biuro@pzitb.com.pl
www
http://zgpzitb.org.pl
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ