Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálně připravovaných změnách

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálně připravovaných změnách

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí
Hlavní odborné téma – program akce
Účel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu
Podrobný výklad o novelizaci zákona připravované v reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR
Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu
Stanovisko EIA a jeho role v povolovacích řízeních nezbytných pro realizaci jednotlivých záměrů (zejména v územním řízení)
Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000
Judikatura Nejvyššího správního soudu, praktické příklady

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem je podrobně informovat o právní úpravě institutu EIA, včetně jeho úpravy v souvisejících předpisech, zejména stavebním zákoně. Součástí semináře je podrobný výklad o změnách právní úpravy, která je aktuálně připravována v návaznosti na řízení vedené ze strany Evropské komise proti České republice, a dále o aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se daného tématu.