Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), VČETNĚ VÝKLADU O AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ NOVELE

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), VČETNĚ VÝKLADU O AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ NOVELE

Druh akce
odborný seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Libor Dvořák Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí
Hlavní odborné téma – program akce
- Účel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu
- Podrobný výklad o novelizaci zákona schválené v reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR
- Procesní postup v případě posuzování vlivů záměrů (zejména staveb) na životní prostředí, zákonné možnosti urychlení procesu
- Stanovisko EIA a jeho role v povolovacích řízeních nezbytných pro realizaci jednotlivých záměrů (zejména v územním řízení)
- Specifika při posuzování vlivů záměrů na území NATURA 2000
- Judikatura Nejvyššího správního soudu, praktické příklady
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

ZMĚNY v zákoně EIA č. 100/2001 Sb., které jsou účinné od 1. 3. 2015 pod č. 39/2015 Sb.