Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu požárně bezpečnostního řešení staveb

Použití tepelně izolačních sendvičových panelů v kontextu požárně bezpečnostního řešení staveb

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na semináře "POUŽITÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ V KONTEXTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEB", který se koná dne 20.11.2019 od 09:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno.
Přednášející: Ing. Tomáš DOLEŽAL, technický konzultant Kingspan, a.s.

Přednáška je určena pro projektanty v oboru PBŘ, ev. projektanty pozemních staveb na téma nová legislativa v oboru PBŘ staveb, a sice zejména v kontextu volby izolačních materiálů LOP (sendvičové izolační panely), vysvětlení článku 5.4.11 ČSN 730810, příklady z praxe, včetně diskuze s odbornou veřejností/specialisty v oboru posuzování PBŘ apod.

Program semináře:

BLOK 1
Představení firmy, sendvičové izolační panely - historie, rozdělení, vlastnosti, kritéria, použití, vzorky, přístupy k PBŘ staveb, normy, legislativa, čl. 5.4.11 + QC DP1.

BLOK 2
Šíření plamene po povrchu, hořlavost, reakce jádra, kouřivost, chování při skutečném požáru, certifikace, zkoušení panelů, příprava norem, podklady pro projektanty, PBŘ - projekty.

BLOK 3
Praktická ukázka - pálení vzorků.

BLOK 4
Teorie vs. praxe, poruchy, vady, chybné aplikace, případové studie, fire test + vzorky, technická podpora, konzultace, služby pro projektanty, dotazy a diskuze, závěr.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 77
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400561 Ing. Jiří Janoušek
2 0401151 Jiří Procházka
3 0401013 Ivan Vepřek
4 0402063 Ing. Jiří Kuncl
5 0402226 Stanislav Vinš
6 0401521 Ing. Michal Rys
7 0401932 Daniel Jech
8 0400252 Ing. Leo Streubel
9 0400749 Ing. Petr Hanek
10 0401226 Jiřina Vedralová
11 0401319 Václav Hrstka
12 0402436 Ing. Hedvika Šikulová
13 0400454 Ing. Věra Konečná