Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povrchové vady kolejnic, prevence, odstraňování, údržba

Povrchové vady kolejnic, prevence, odstraňování, údržba

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizování inženýři a technici v oboru železničních a dopravních staveb, pracovníci investorů, projektanti a provozní pracovníci zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Oto Plášek, PhD., VUT Brno, FAST, Ústav železničních staveb
Přednášející (pracoviště)
Ing. Richard Svoboda, PhD., VUT Brno FAST, Ústav železničních staveb
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní pojmy v oblasti povrchových vad kolejnic, jejich klasifikace, příčiny vzniku a faktory ovlivňující jejich rozvoj
2. Měření a identifikace povrchových vad kolejnic
3. Opatření k potlačení vzniku povrchových vad
4. Odstraňování povrchových vad, zejména broušením kolejnic a úpravou profilu), technologické postupy a zařízení
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nerovnosti pojížděné plochy hlav kolejnic představují jednak značné zhoršení kvality jízdy kolejových vozidel, projevující se vyšším jízdním odporem a tím zvýšenou spotřebou trakční energie, zvýšeným opotřebením kolejových vozidel. větší hlučností a zhoršeným jízdním komfortem, jednak urychlenou degradaci stavu kolejové jízdní dráhy. Proto je nutné povrchovým vadám kolejnic účinně předcházet zejména správnými technologiemi údržby a v případě jejich vzniku je kvalifikovaně odstraňovat.