Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požadavky právních půředpisů na strojní zařízení, aplikace harmonizovaných norem a vzorové příklady z praxe

Požadavky právních půředpisů na strojní zařízení, aplikace harmonizovaných norem a vzorové příklady z praxe

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je především určen pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce a vyšší management.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník, elektronický sborník, výběr důležitých slidů z prezentace, katalogy.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Filip Němeček
Přednášející (pracoviště)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti analýzy rizik strojních zařízení, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland, #94/14, Machinery)
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 – 9:20
Prezence

9:20 – 9:30
Zahájení semináře

9:30 – 10:15
Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.

10:15 – 11:00
Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení. Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.

11:00 – 11:15
Přestávka

11:15– 12:30
Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů. Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.

12:30 – 12:45
Přestávka

12:45 – 13:45
Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může muže dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události.
Realizace a opětovné uvedení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek. Dále poskytnou zajímavé informace s možnostmi bezpečného řízení pro celkovou optimalizaci výroby a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.