Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Autorizoavé osoby s autorizací PBS, členové HZS a další odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Simona Boruchová
Přednášející (pracoviště)
plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS MSK, kpt. Ing. Milan Valouch - MV GŘ HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
1. ČSN 73 0804 Z2-výrobní objekty (prezentace změn, dopady, zkušenosti s praktickou aplikací), postup prací na revizi ČSN 73 0810 a změně Z2 ČSN 73 0848,
2. problematika vozidel s pohony na alternativní paliva-CNG, LPG z hlediska požární bezpečnosti. - seznámení se s technickými a bezpečnostními opatřeními - přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde lze předpokládat přítomnost vozidel s alternativními pohony (garáže, servisy, plnicí stanice) - další související očekávané změny a vývoj v této oblasti
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na změny norem 73 0804 Z2, 73 0848. Problematika vozidel s pohony na alternativní paliva-CNG, LPG z hlediska požární bezpečnosti.