Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost elektrických rozvodů budov podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., 268/2011 Sb. a navazujících předpisů

Požární bezpečnost elektrických rozvodů budov podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., 268/2011 Sb. a navazujících předpisů

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, projektanti, pracovníci realizačních firem, revizní technici, pracovníci státního dozoru
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Digitální, popř. tištěné matariály k přednáškám, katalogy souvisejících výrobků, montážní návody a další texty související s předmětným tématem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Burant
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Požadavky na požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. č. 23/2008 Sb., vyhl. č. 268/2011 Sb., norem pro požární bezpečnost staveb a dalších navazujících předpisů. Odborný návrh a realizace elektrických rozvodů a rozvaděčů s integrovanou funkčností za požáru dle požadavků ZP 27/2008 PAVUS. Odpovídající kabelové úložné systémy, kabely a rozvaděče. Jejich montáž do staveb, související montážní a předávací dokumentace.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Požární bezpečnost elektrických rozvodů staveb ve smyslu vyhl. MV č. 23/2008 Sb., její novelizace vyhl. č. 268/2011 Sb., norem řady ČSN 73 08... a dalších navazujících předpisů. Návrh a realizace elektrických rozvodů a rozvaděčů s integrovanou funkčností za požáru dle požadavků ZP 27/2008 PAVUS. Související výrobky, jejich klasifikace, odpovídající schvalovací a předávací dokumentace.