Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

Dne 24.2.2020 se uskuteční seminář na téma " Požární bezpečnost staveb" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan FBI, VŠB - TU Ostrava.

Program semináře:
1. Přehled aktuálních a předpokládaných změn v kodexu norem požární bezpečnosti staveb
2. Nové pojetí větrání chráněných únikových cest v ČSN 73 0802 a ČSN 74 0804, včetně ukázky dopadu změn
3. Připravované koncepční změny v oblasti požární bezpečnosti staveb

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101216 Ing. Dagmar Žižková
2 1103677 Ing. Gabriela Borovcová
3 1104100 Ing. Jiří Němec
4 1103787 Bc. Michal Davidek
5 1102915 Milan Rybovič
6 1103715 Ladislav Kašuba
7 1100207 Ing. Jan Blažík
8 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
9 1103490 Ing. Robert Kubeš
10 1101389 Ing. Jozef Labant
11 1101637 Jana Štvrtňová
12 1004538 Ing. Václav Maršalík
13 1102145 Ing. Karel Navrátil
14 1103072 Ing. Pavel Faja
15 1004057 Ing. Pavel Skřička
16 1103182 Ing. Ondřej Macháč
17 1102430 Ing. Erika Pohorelli
18 1103692 Ing. Petr Paláček
19 1103903 Jakub Milerski
20 1103613 Michael Boček
21 1103966 Ing. Martin Kubečka
22 1102604 Ing. Ivana Bednárková
23 1102182 Ing. Jaroslav Kořínek
24 1100337 Ing. Radek Pavlík
25 1100275 Ing. Eva Hudečková
26 1102726 Ing. Iva Polochová
27 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
28 1100192 Ing. Aleš Ryšán
29 1101156 Ing. Petr Madrý
30 1102413 Ing. Jan Černoch
31 1102669 Ing. Jiří Londýn
32 1102452 Ing. Luděk Valík
33 1102666 Ing. Judita Spasová
34 1100167 Ing. Jiří Navrátil
35 1102848 Miroslava Vaculíková
36 1102925 Ing. Petra Kopřivová
37 1101979 Ing. Jana Folwarczná
38 1200282 Ing. Karel Kovář
39 1103401 Ing. Jaroslav Hudeček
40 1104246 Ing. Pavel Hořínek Ph.D.
41 1101748 Josef Zahel
42 1104247 Ing. Libor Šimaliak
43 1100590 Ing. Zdenek Valcha
44 1102695 Ing. Šárka Novotná
45 1104145 Ing. Pavel Beran
46 1103403 Ing. Petr Matějek
47 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
48 1101555 Ing. František Kořistka
49 1102176 Ing. Václav Kučera
50 1103814 Ing. Magda Kopecká