Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP, kpt. Ing. Michal Valouch, odbor prevence, MV GŘ HZS ČR
Hlavní odborné téma – program akce
1/ změna zákona č. 133/1985 Sb., zákon o PO, změny vyvolané změnou stavebního zákona
2/ revize ČSN 73 08 10 (popis postupu prací a komentář k revidovaným ustanovením)
3/ Zkušenosti s aplikací Z2 ČSN 73 08 04
4/ Aktuálně řešená problematika v oblasti PBS
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální legislativa v oblasti požární bezpečnosti staveb.