Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – rodinné domy a rodinné rekreační objekty

Požární bezpečnost staveb – rodinné domy a rodinné rekreační objekty

Druh akce
kurz
Trvání
12
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Úředníci a vedoucí úředníci stavebních úřadů územních samosprávných celků
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Bc. Pavel Tuček
Přednášející (pracoviště)
kpt. Ing. Michal Valouch
Hlavní odborné téma – program akce
Vymezení pojmů z oblasti požární bezpečnosti staveb a specifik při projektování staveb RD a rodinných rekreačních objektů.
Rozbor požárně bezpečnostního řešení konkrétního objektu rodinného domu s důrazem na současnou praxi při výkonu státního požárního dozoru.
Popis minimální obsahové náplně požárně bezpečnostního řešení pro jednotlivá řízení v rámci stavebního zákona a objasnění problematiky dokladové části k jednotlivým požárně bezpečnostním zařízením při uvádění stavby do užívání.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Popis a vysvětlení základních principů při projektování požární bezpečnosti nových a změn stávajících objektů rodinných domů a rodinných rekreačních objektů