Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – rozváděče s požární odolností a zabezpečené napájení

Požární bezpečnost staveb – rozváděče s požární odolností a zabezpečené napájení

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné přednáškové materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D., Hasičský záchranný sbor; Ing. Petr Bebčák, Ph.D., autorizovaný inženýr požární bezpečnosti stavby, člen TNK 27; Leoš Blažek, Rittal Czech, s.r.o.; Ing. Karel Kuchta, CSc., Zeppelin CZ s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Normativní požadavky PO na požární rozváděče z pohledu revidovaných a nových českých technických norem zejména Z2 ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895. Skříně Rittal s protipožární odolností. Zabezpečené napájení objektů z hlediska požární bezpečnosti.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Účastníci semináře budou seznámeni s problematikou požární bezpečnosti staveb a požární odolnosti rozváděčů.